Sponsoring

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wil u graag één van onze sponsors worden, neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden en wij bezorgen u de nodige documenten.

Onze Formules

> 250 €JAAROVEREENKOMST EXCLUSIEVE SPONSOR
Inhoud overeen te komen ifv het gesponsorde bedrag


250 € JAAROVEREENKOMST HOOFDSPONSOR
Uw advertentie in het programmaboekje voor evenement
“Groot Concert” (A5)
Uw advertentie in de flyer voor evenement “Bosconcert” (A5)
Uw logo op de affiche van de hoofdactiviteiten
Uw logo op onze website, met link naar uw webpagina 
Mogelijkheid om uw spandoek op te hangen op beide
hoofdactiviteiten
Uw logo op publiborden (A3) in ons lokaal 

75 €JAAROVEREENKOMST SPONSOR
Uw advertentie in het programmaboekje voor evenement
“Groot Concert” (A6)
Uw advertentie in het programmaboekje voor evenement
“Bosconcert” (A6)
Uw logo op onze website, met link naar uw webpagina 
Uw logo op publiborden (A4) in ons lokaal 

40 €Eenmalige advertentie in programmaboekje voor evenement
“Groot Concert” of “Bosconcert” (A5)

25 €Eenmalige advertentie in programmaboekje voor evenement
“Groot Concert” of “Bosconcert” (A6)