Spring naar de inhoud

Lid worden

Muziek spelen wordt pas echt leuk als je het in groep kan doen en ons orkest biedt je daartoe de kans.  Lid worden kan het ganse jaar door en op muziek maken staat geen leeftijd. Wij zijn steeds op zoek naar gedreven, enthousiaste muzikanten die een blaasinstrument (zowel koper– als houtblazers), of slagwerk bespelen maar ook als leerling van de academie ben je bij ons welkom in het kader van het vak groepsmusiceren.  Bezit je zelf geen instrument dan bestaat de mogelijkheid om dit via ons orkest in bruikleen te krijgen. 

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om alle vragen te beantwoorden, maar Je mag ook altijd eens binnenspringen tijdens onze wekelijkse repetities op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Lidgeld 2023-2024
€25/jaar - Indien meer kinderen uit hetzelfde gezin lid zijn, geldt er een kortingstarief.

Dankzij onze contacten met de muziekacademie van Schilde kan je bij ons ook groepsmusiceren in een "Alternatieve leercontext". Het Decreet Deeltijds kunstonderwijs geeft aan leerlingen van de muziekschool de mogelijkheid om bij te leren en ervaring op te doen buiten de muren van de academie. Het verplichte vak groepsmusiceren leent zich er goed toe om te worden gevolgd bij een muziekvereniging. Vanuit onze jarenlange ervaring met musiceren in groep kunnen wij leerlingen goed begeleiden en ondersteunen.